Adjust text size

Statutory Committees

 

College Statutory Committees/ Cells (2021-22)

Anti-Ragging Committee

Convener:     Dr. Munira Momin (Member Secretary)

Members:      Dr. Madhavi Apte (Nodal Officer)

         Dr. Prabha Singh

          Dr. Gaurav Doshi

                        Dr. Meenal Rane

                        Dr. Arundhati Abhyankar

                        Mrs. Reshma Sidhwani

                        Mrs. Prajakta More

                        Senior Inspector, Juhu Police Station

                         Ms. Sreekala, Social Worker

                         First Year B. Pharm student

                         First Year B. Pharm student parent

                         Mrs. Student Parent

                          Mr. Yash Dobariya, Final Year B.Pharm

 

Anti- Ragging Squad

Convener: Dr. Munira Momin (Member Secretary)

Members: Dr. Tabassum Khan

           Dr. Maheshkumar Borkar

                         Mr. Angel Godad

          Mr. Sankalp Gharat

         Mrs. Sarika Phatak

         Mr. Bhupendra Nirgun

                        Mr. Harishkumar Matkar

                        Ms. Sakina Badshah, Third Year B.Pharm     

 

College Development Committee

This committee is constituted as per the Maharashtra Public University Act, 2016, Rule 97(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College Women Development Cell

Convener:           Dr. Munira Momin

Coordinator:       Mrs. Rashmi Mallya

Members:            Dr. Manisha Oza

Ms. Sarika Phatak

     Mrs. Rutuja More

     Ms.Sreekala, Social Worker

 

Internal Complaints Committee

Convener:            Dr. Munira Momin (Presiding Officer)

Members:             Dr. Prachi Pimple

                              Dr. Sandip Zine

Ms. Ritu Evelakar

        Mrs. Surbhi Surve

        Ms. Purvaja Jangle ,Final Year

        Ms. Sreekala, Social Worker

 

SC/ST Complaints Redressal Committee

              Convener:  Dr. Munira Momin (Presiding Officer)

       Members:  Dr. Prachi Pimple

                          Mr. Sankalp Gharat

     Ms. Riya Baria, Second Year

 

Women Grievance Redressal Committee

Convener:           Dr. Munira Momin (Member Secretary)

Members:            Dr. Manisha Oza

Mr. Anantdarshan Sawant

Mrs. Reshma Sidhwani

Ms. Bhisisha Sharma Final Year

 

Grievance Redressal Committee

Convener:           Dr. Munira Momin (Member Secretary)

Members:            Dr. Arundhati Abhyankar

Mr. Sandeep Kudkar

Mrs. Reshma Sidhwani

Third Year Student

 

Scholarship Committee

Convener:           Dr. Munira Momin (Member Secretary)

Members:            Dr. Maheshkumar Borkar

Mrs. Reshma Sidhwani

Mr. Prashant Bhatt

Mrs. Surbhi Surve